ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดงานมอบเกียรติบัตรและรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC5205

โครงการค่ายพีวีที (Pure’s Volunteer Trip) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร วัดสมุทธาราม และโรงเรียนห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย ชุมนุมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ETG)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณชยพล ปิ่นทอง รหัส 6514700047 นิสิต MECON ภาคปกติ รุ่นที่ 82 M ได้รางวัลชนะเลิศ Financial Professional@Financial Institution จากการแข่งขันประเภททีมในกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ “กลุ่มตรีเพชร” ให้โดนใจคนรุ่นใหม่

นางสาวปัณณวรรธ กรุดวงษ์ รหัส 6 …

งานมอบเกียรติบัติและรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC5205

   

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกฤษฏิ์ สุดเขตต์ และนางสาวปาจรีย์ อภิชิตศ์พันธ์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬา

จัดเลี้ยงเพื่อขอบคุณนิสิตสร้างชื่อเสียงและนิสิตชุมนุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 61 และ รหัส 62) วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ได้แก่ 1. นายสรท   ไทยรัฐเสถีย …

งานมอบเกียรติบัตรเรียนดี (5A) และรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

Link รูป งาน 5A http://bit.ly/ …

การสัมมนาทางวิชาการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “มองผลกระทบโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจไทย by นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์” วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์​รุ่นให …