ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

Admin
20 กุมภาพันธ์ 2019

โครงการ “Leadership Development Program 2562”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับกิจกรรม สัมมนา อบรม

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2561-3474,0-2942-8048,0-2579-8739

โทรสาร

0-2579-8739

อีเมล์

feco.eco@ku.ac.th

ที่อยู่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 (ตึกพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์