หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 30 ประจำภาคต้น 2566 รอบ 2 รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขาศึกษา ป.โท

สนใจซื้อใบสมัคร : โครงการบัณฑิ …

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชา 01101462 เศรษฐศาสตร์พลังงาน และ วิชา 01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง ในวันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ ณ 31 มกราคม 2566

ประกาศ-รายชื่อได้รับทุน-66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทุนอื่น ๆ

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าส …

เปิดรับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MBE รุ่นที่ 30 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ต.ค.65 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค.66

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปร …

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13-15 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex

กำหนดการแนะแนว-65 เอกสาร-บรรยา …

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ)เข้าร่วมงานปฐมนิเทศปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ทาง WebEx

เอกสารประกอบ รายชื่อนิสิตและ อ …

KU-TCAS’65 รอบที่ 4 รับตรง 📌คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่…เร็ว ๆ นี้ ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…02-5613474 ต่อ 508,509

KU-TCAS’65 รอบที่ 4 รับต …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นิสิต ปริญญาเอก รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565

กำหนดการรับสมัครนิสิใหม่รุ่นที …

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 30 ประจำภาคต้น 2566 รอบ 2 รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขาศึกษา ป.โท

สนใจซื้อใบสมัคร : โครงการบัณฑิ …

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชา 01101462 เศรษฐศาสตร์พลังงาน และ วิชา 01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง ในวันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

   

ทีมงาน Y.E.M.(Young Executive Management) ภายใต้บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความรู้กับนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่สนใจการฝึกงานด้านประกัน วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13-14 น. ห้อง 5605 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

   

แสดงความขอบคุณกับผู้บริหารภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถงเอนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

   

Faculty of Economics Announcement Recruitment of Lecturer from now on until Friday 17 March 2023

Job annoucement Eng-Thai_edite …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ “กลุ่มตรีเพชร” ให้โดนใจคนรุ่นใหม่

นางสาวปัณณวรรธ กรุดวงษ์ รหัส 6 …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 Topic “Cross–Country Productivity Asymmetry and the Quest for Global Free Trade” วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 10.00-12.00น. ห้องประชุม 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ และรูปแบบ Online

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชา …

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม MATLAB สำหรับนิสิตปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง EC 5311 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ ณ 31 มกราคม 2566

ประกาศ-รายชื่อได้รับทุน-66

กิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง