ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ)เข้าร่วมงานปฐมนิเทศปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ทาง WebEx

เอกสารประกอบ รายชื่อนิสิตและ อ …

KU-TCAS’65 รอบที่ 4 รับตรง 📌คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่…เร็ว ๆ นี้ ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…02-5613474 ต่อ 508,509

KU-TCAS’65 รอบที่ 4 รับต …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นิสิต ปริญญาเอก รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565

กำหนดการรับสมัครนิสิใหม่รุ่นที …

รับสมัคร MBE รุ่นที่ 29 รอบที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

กำหนดขาย-รับสมัคร MBE รุ่นที่ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัม …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ ณ 4 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน-65

รับสมัคร MBE รุ่นที่ 29 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565

กำหนดขาย-รับสมัคร MBE รุ่นที่ …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565

กำหนดการรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 1 …

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ทาง Webex

กำหนดการแนะแนว-64 -ปชส ทุนสำนั …

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ)เข้าร่วมงานปฐมนิเทศปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ทาง WebEx

เอกสารประกอบ รายชื่อนิสิตและ อ …

KU-TCAS’65 รอบที่ 4 รับตรง 📌คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่…เร็ว ๆ นี้ ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…02-5613474 ต่อ 508,509

KU-TCAS’65 รอบที่ 4 รับต …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เรื่อง “Circuit breakers during crises: Is there price recovery and stability without trade on the stock exchange of Thailand” โดย ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00–12.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชา …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นิสิต ปริญญาเอก รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ …

ขอเรียนเชิญคุณครู/อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม webex

ช่องทางการสมัคร link: http://b …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565

กำหนดการรับสมัครนิสิใหม่รุ่นที …

รับสมัคร MBE รุ่นที่ 29 รอบที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

กำหนดขาย-รับสมัคร MBE รุ่นที่ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัม …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เรื่อง “หุ่นยนต์และปัญญา …