ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

Admin
17 สิงหาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Topic: แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาข้อมูล: เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ AI โดย: ดร.อัครพัชร์ เจริญพานิช การศึกษา: จบ BSc Development Economics ที่ SOAS, MPhil Development Studies ที่ Cambridge University, MSc Economics ที่ LSE, PhD Information Systems ที่ LSE และขณะนี้กำลังศึกษา MS Analytics ที่ Georgia Institute of Technology ประสบการณ์การทำงาน: เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 5 ปี และที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 4 ปี ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอิสระ และมีความสนใจในการวิจัยเรื่องนวัตกรรมข้อมูล การใช้ ICT เพื่อการพัฒนา (ICT4D) และสื่อสังคมออนไลน์ Date: วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่: ห้องประชุม 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับกิจกรรม สัมมนา อบรม

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2561-3474,0-2942-8048,0-2579-8739

โทรสาร

0-2579-8739

อีเมล์

feco.eco@ku.ac.th

ที่อยู่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 (ตึกพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์