ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2561-3474,0-2942-8048,0-2579-8739
มือถือ 081-9147053 , 089-4891635

โทรสาร

0-2579-8739

อีเมล์

feco.eco@ku.ac.th

ที่อยู่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 (ตึกพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-3474

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์