خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل
Super User
English (UK)Thai (ไทย)
logo-thai

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายภัคพล ทรัพย์เกษม นิสิตชั้นปีที่ 4

กันยายน 10, 2561
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายภัคพล  ทรัพย์เกษม นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5810751130 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Cแสดงความยนดกบนายภคพล-7กย61

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 Asian Economic Symposium 2018

กันยายน 10, 2561
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 Asian Economic Symposium 2018 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Cภาพงาน-7กย61

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Master of Economics Program in Economics MECON)

กรกฎาคม 10, 2561
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MECON กำหนดการขายและรับสมัคร

C mecon61

งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561

เมษายน 25, 2561
งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์  
Cงานชแจงรายละเอยด 2561 20เมย61

งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561

เมษายน 25, 2561
งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์  
Cงานชแจงรายละเอยด 2561 20เมย61

ศึกษาดูงานในวิชา 01101414 Economic Administration ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมษายน 25, 2561
ศึกษาดูงานในวิชา 01101414 Economic Administration ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  
cวงนำเขยว Page 1

ศึกษาดูงานในวิชา 01101414 Economic Administration ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมษายน 11, 2561
ศึกษาดูงานในวิชา 01101414 Economic Administration ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  
cวงนำเขยว Page 1

ศึกษาดูงานในวิชาเศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ชุมชุนเมือง

เมษายน 11, 2561
ศึกษาดูงานในวิชาเศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ชุมชุนเมือง วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเชื่อเพลิงทดแทน (RDF) จ.สระบุรี 
ภาพPage 1

ศึกษาดูงานในวิชา 01101454 สถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมษายน 02, 2561
ศึกษาดูงานในวิชา 01101454 สถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทพักษ์
Cดงานตลาดหลกทรพย-29มค61

ศึกษาดูงานในวิชา 01101454 สถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมษายน 02, 2561
ศึกษาดูงานในวิชา 01101454 สถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทพักษ์
Cดงานพพธภณเหรยญ-22กพ61

Page 1 of 36