خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل
Super User
English (UK)Thai (ไทย)
logo-thai

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัย Brown Bag Seminar ประจำปี 2561

ธันวาคม 12, 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน 21, 2561
ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร
cปชส-สมครสมาชก

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6 ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน 14, 2561
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6 ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112686

ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

พฤศจิกายน 14, 2561

ผู้สมัครติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 (ตึกพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในวัน เวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถาม  0-2561-3474, 0-2579-8739
ดาวโหลดใบสมัคร
c-lecturer-61

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัค MBE รุ่นที่ 26 (XG65) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 05, 2561
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กำหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร MBE รุ่นที่ 26 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562c-MBE รนท 26

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายภัคพล ทรัพย์เกษม นิสิตชั้นปีที่ 4

กันยายน 10, 2561
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายภัคพล  ทรัพย์เกษม นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5810751130 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Cแสดงความยนดกบนายภคพล-7กย61

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 Asian Economic Symposium 2018

กันยายน 10, 2561
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 Asian Economic Symposium 2018 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Cภาพงาน-7กย61

งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561

เมษายน 25, 2561
งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์  
Cงานชแจงรายละเอยด 2561 20เมย61

งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561

เมษายน 25, 2561
งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์  
Cงานชแจงรายละเอยด 2561 20เมย61

ศึกษาดูงานในวิชา 01101414 Economic Administration ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมษายน 25, 2561
ศึกษาดูงานในวิชา 01101414 Economic Administration ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  
cวงนำเขยว Page 1

Page 1 of 36