خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل
ข่าวกิจกรรม
English (UK)Thai (ไทย)
logo-thai
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (18)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายภัคพล  ทรัพย์เกษม นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5810751130 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Cแสดงความยนดกบนายภคพล-7กย61
งานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์  
Cงานชแจงรายละเอยด 2561 20เมย61
ศึกษาดูงานในวิชา 01101414 Economic Administration ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  
cวงนำเขยว Page 1
ศึกษาดูงานในวิชาเศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ชุมชุนเมือง วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเชื่อเพลิงทดแทน (RDF) จ.สระบุรี 
ภาพPage 1
ศึกษาดูงานในวิชา 01101454 สถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทพักษ์
Cดงานตลาดหลกทรพย-29มค61
ศึกษาดูงานในวิชา 01101454 สถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทพักษ์
Cดงานพพธภณเหรยญ-22กพ61
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชพร  ประทุมสุุวรรณ ได้รับรางวัลในการแข่งขันยิงธนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่่ 19 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
Cยนดกบกชพร-เหรยญเงน-กฬายงธน-9-11กพ61
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร  ศิริวัฒนพงศา  ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาครอสเวิร์ด ประเภทคู่หญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561
C-ยนดกบธนพร-เหรยญทอง-กฬาครอสเวรด-22-31มค61

Page 1 of 2