خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل
ข่าวทั่วไป http://econ.eco.ku.ac.th Mon, 19 Nov 2018 04:21:13 +0700 Joomla! - Open Source Content Management th-th ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต BEcon http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/379-ขอแสดงความยินดีกับ-ทีมนิสิต-becon http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/379-ขอแสดงความยินดีกับ-ทีมนิสิต-becon
ขอแสดงความยินดีกับทึมนิสิต BEcon ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 โดย มีอาจารย์ ดร.พุฒพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ เป็นผู้ควบคุมทีม
]]>
powerplusm@gmail.com (Super User) ข่าวทั่วไป Tue, 13 Oct 2015 19:03:08 +0700
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชม นางสาวสุรารักษ์ ดีนอก http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/377-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชม-นางสาวสุรารักษ์-ดีนอก-นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-ชั้นปีที่-4 http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/377-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชม-นางสาวสุรารักษ์-ดีนอก-นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-ชั้นปีที่-4 ]]> powerplusm@gmail.com (Super User) ข่าวทั่วไป Wed, 07 Oct 2015 17:11:29 +0700 ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนางสาวทยิดา จิรธนสมบัติ http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/376-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนางสาวทยิดา-จิรธนสมบัติ-ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดธิดาส้มโอชัยนาท-และได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/376-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนางสาวทยิดา-จิรธนสมบัติ-ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดธิดาส้มโอชัยนาท-และได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน ]]> powerplusm@gmail.com (Super User) ข่าวทั่วไป Wed, 07 Oct 2015 17:07:11 +0700 ขอเชิญนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบแผ่นพับและโปสเตอร์ http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/365-ขอเชิญนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบแผ่นพับและโปสเตอร์ http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/365-ขอเชิญนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบแผ่นพับและโปสเตอร์ เนอหาการประกวดออกแบบแผนพบและโปสเตอร]]> powerplusm@gmail.com (Super User) ข่าวทั่วไป Tue, 16 Jun 2015 11:27:36 +0700 งานแสดงความขอบคุณนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/363-งานแสดงความขอบคุณนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์-วันจันทร์ที่-27-เมษายน-2558-ณ-ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น-7-อาคารปฏิบัติการ-คณะเศรษฐศาสตร์ http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/363-งานแสดงความขอบคุณนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์-วันจันทร์ที่-27-เมษายน-2558-ณ-ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น-7-อาคารปฏิบัติการ-คณะเศรษฐศาสตร์ ]]> powerplusm@gmail.com (Super User) ข่าวทั่วไป Wed, 29 Apr 2015 12:15:59 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/362-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่-4-ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์-ระดับปริญญาตรี-ประจำปีการศึกษา-2557 http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/362-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่-4-ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์-ระดับปริญญาตรี-ประจำปีการศึกษา-2557 ]]> powerplusm@gmail.com (Super User) ข่าวทั่วไป Wed, 29 Apr 2015 11:47:58 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นายสถิตชัย ศรีสุวรรณผไท เลขประจำตัว 57107011068 ชั้นปีที่ 1 http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/307-นายสถิตชัย-ศรีสุวรรณผไท-เลขประจำตัว-57107011068-ชั้นปีที่-1 http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/307-นายสถิตชัย-ศรีสุวรรณผไท-เลขประจำตัว-57107011068-ชั้นปีที่-1 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นายสถิตชัย ศรีสุวรรณผไท เลขประจำตัว 57107011068 ชั้นปีที่ 1


]]>
powerplusm@gmail.com (Super User) ข่าวทั่วไป Tue, 18 Nov 2014 00:00:00 +0700
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/306-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์-ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-ได้รับรางวัลชมเชย-จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์-เพชรยอดมงกุฏ-ครั้งที่-6-ระดับอุดมศึกษา-ประจ-าปี-2557-เมื่อวันที่-26-ตุลาคม-2557-ณ-อาคารมหิตลาธิเบศร-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-11-27-05/item/306-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์-ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-ได้รับรางวัลชมเชย-จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์-เพชรยอดมงกุฏ-ครั้งที่-6-ระดับอุดมศึกษา-ประจ-าปี-2557-เมื่อวันที่-26-ตุลาคม-2557-ณ-อาคารมหิตลาธิเบศร-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ
ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทีมที่ 1   นายขวัญ อินทร์ค้ า 5510700203
           นายภาคิน เลิศวิพุธ 5510700751
           นายนิติกร คงเกียรติกุล 5510700564
ทีมที่ 2   นายพลพัต อมรรัตนเกศ 5410700627
           นายอาทิตย์ ว่องวิกย์การ 5410700031
           นายจารุกิตติ์ รัตนนาคะ 5410700244

]]>
powerplusm@gmail.com (Super User) ข่าวทั่วไป Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0700